SPRZĄTANIE ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH

Jesteś właścicielem budynku mieszkalnego? Zarządcą spółdzielni mieszkaniowej? Zapewnij mieszkańcom kompleksową obsługę w zakresie utrzymania czystości powierzchni wewnętrznych w obiektach mieszkaniowych.
Nasza wiedza i nabyte umiejętności pozwalają na dokładną ocenę rodzaju czyszczonej powierzchni. Jako profesjonaliści, wiemy jak dobrać odpowiednie środki i maszyny, aby usunąć zabrudzenia nie uszkadzając przy tym mytych powierzchni.

Kompleksowe utrzymanie czystości klatek schodowych, przykładowo obejmujące:
  • zamiatanie klatek schodowych w budynkach,
  • mycie drzwi,
  • mycie podłóg w klatkach schodowych, schodów, spoczników itp.,
  • mycie grzejników, balustrad, skrzynek elektrycznych, gazowych, rurek, itp.,
  • mycie okien i lamperii,
  • sprzątanie strychów w budynkach,
  • sprzątanie korytarzy piwnicznych,
  • usuwanie pajęczyn na klatkach schodowych oraz przed wejściem do budynku,
  • inne – uzgodnione z Klientem.